ข้อมูล 1
ข้อมูล2
ข้อมูล3
ข้อมูล4
ข้อมูล5
1. คลิกปุ่ม "ยื่นคำร้องขอ"
2. กรอกข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอ
3. ระบุข้อมูลที่ท่านต้องการขอใช้บริการ
4. บันทึกหมายเลขบริการเป็นข้อมูลในการประสานหน่วยงาน
5. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ หรือตรวจสอบสถานะด้วยตนเอง