Loading map...

ข่าวสารภูมิภาคในช่วง 30 วันล่าสุด

สัดส่วนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
แบ่งตามประเภทข้อมูลในช่วง 30 วันล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

avatar
ไฟป่า
avatar
น้ำ
avatar
ขยะมูลฝอย
avatar
มลพิษ
avatar
อื่นๆ
วันที่ : 02/11/2018 14:47 PM
ข้อมูล : test 3
จุดที่พบ : ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
วันที่ : 01/11/2018 15:28 PM
ข้อมูล : test 2
จุดที่พบ : ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
วันที่ : 30/10/2018 15:27 PM
ข้อมูล : test
จุดที่พบ : ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
วันที่ : 12/09/2018 05:42 AM
ข้อมูล : test 4
จุดที่พบ : 12/2 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม